راه اندازی بایگانی دیجیتال

| تاریخ ایجاد:1400/3/22 |تعداد بازدید: 840

قابل توجه همکاران محترم :(در راستای ایجاد بایگانی دیجیتال)

از تاریخ 1 تیر 1400 همراه کلیه نقشه ها لازم است فایل PDF نقشه ها و فایل های محاسباتی مربوطه نیز موجود باشد.

نکته 1: فرمت فایل PDF نقشه ها به صورت هر نقشه درون یک صفحه دارای کادر و عنوان باشد و  علاوه بر فایل PDF فایل dwg برای معماری و برق و مکانیک و فایل خروجی Etabse, Safe و نقشه های اجرایی برای محاسبات ارائه گردد)

نکته 2: برای نقشه های برق و مکانیک فقط فایل محاسباتی و فایل PDF آنها کافی است نقشه های چاپ شده نیاز نمی باشد.

نکته 3: نقشه های معماری علاوه بر فایل PDF و AutoCad یکسری نقشه پرینت گرفته شده و با مهر و امضا کامل تحویل داده شود

نکته 4: نقشه های سازه  علاوه بر فایل های مربوطه و فایل PDF، پلان های تیریزی و فنداسیون بصورت چاپی  تحویل داده شود(در صورتیکه نقشه تعهدی نباشد)

 

نقشه های شهرداری شامل :

1- اصل نقشه معماری  با مهر و امضا تمامی مهندسین مربوطه 2- پلان تیریزی و فنداسیون با مهر و امضا مهندسین مربوطه (درصورت تعهدی نبودن) 3- اصل برگ های تعهد نظارت با امضا مهندسین مربوطه و امضا مالک 5- اصل برگ کسر از سهمیه 6- اصل برگ شهرسازی 7- اصل کروکی 8 – اصل فرمهای پایانکار – پیشرفت عملیات و ...(برای بازرسی و پایانکار و تمدید)

 

نقشه های نظام مهندسی شامل :

1- کپی نقشه معماری  با مهر و امضا تمامی مهندسین مربوطه (ضوابط پروژه های با پیش بینی آینده رعایت گردد) 2- پلان تیریزی و فنداسیون با مهر و امضا مهندسین مربوطه (درصورت تعهدی نبودن) 3- کپی برگ های تعهد نظارت با امضا مهندسین مربوطه و امضا مالک  4- برگ کسر از سهمیه 5- کپی کارت ملی 6- اصل برگ چک لیست کنترل نقشه های معماری ، عمرانی (محاسباتی)،برق و مکانیک 7-  کپی برگ شهرسازی 8- کپی کروکی 9- اصل تعهدنامه مهندسین طراح یا هماهنگ کننده در مقابل فایل های ارائه شده به واحد بایگانی 10- فایل های PDF و محاسبات مربوط به آنها (در اختیار امور بایگانی قرار می گیرد) 11- CD فایل هانظرات ارسال شده

ارسال نظرات

ارسال نظر

باز خوانی

کد داخل تصویر را وارد کنید

ساختمان نظام مهندسی ساختمان رفسنجان