توجه : کاربر گرامی در صورتی که رمز قبلی خود که از بخش انفورماتیک نظام مهندسی رفسنجان دریافت کرده اید تغییر نداده اید می توانید از همان رمز استفاده در غیر اینصور مشخصات کامل خود را به ایمیل nezam.rafsanjan@gmail.com برای دریافت رمز جدید ارسال فرمائید

----------------------------------------

در صورت مشاهده هر گونه اشتباه در صورت های واریزی خود لطفا مشخصات خود را به همراه دلیل اشتباه صورت گرفته به ایمیل nezam.rafsanjan@gmail.comm ارسال کنید

ساختمان نظام مهندسی ساختمان رفسنجان