گالری عکس

نام آلبوم موضوع نمونه عکس
همایش روز مهندس همایش بزرگ روز مهندس مشاهده آلبوم
سمینار مناسب سازی محیط برای معلولین مشاهده آلبوم
گردهمایی گردهمایی اعضاء نظام مهندسی رفسنجان مشاهده آلبوم
کمیته فنی گاز استان کمیته فنی گاز استان با بازرسان گاز رفسنجان مشاهده آلبوم
جشن روز مهندس سال 93 همایش روز مهندس سال 93 مشاهده آلبوم
کلاس رایان سازه ضوابط لرزه ای اتصالات سازه های فولادی مشاهده آلبوم
کلاس رایان سازه دکتر نادر فنایی کلاس رایان سازه دکتر نادر فنایی مشاهده آلبوم
کلاس رایان سازه مهندس محمد عقیقی کلاس رایان سازه مهندس محمد عقیقی مشاهده آلبوم
روزه ویژه مهندسین و دانشجویان رشته عمران روزه ویژه مهندسین و دانشجویان رشته عمران مشاهده آلبوم
مسابقات فوتسال مسابقات فوتسال مشاهده آلبوم
جلسه گردهمایی مهندسین جلسه گردهمایی مهندسین مشاهده آلبوم
سه شنبه های بدون خودرو هوای پاک مشاهده آلبوم
دیدار هیئت مدیره کرمان نظام رفسنجان مشاهده آلبوم
خیر مقدم به منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رفسنجان خیر مقدم به منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رفسنجان مشاهده آلبوم
جلسه مشترک مدیریت نظام مهندسی ساختمان رفسنجان و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با اعضا شورای اسلامی شهر و شهردار محترم رفسنجان جلسه مشترک مدیریت نظام مهندسی ساختمان رفسنجان و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با اعضا شورای اسلامی شهر و شهردار محترم رفسنجان مشاهده آلبوم
ساختمان نظام مهندسی ساختمان رفسنجان