مباحث بیست گانه نظام مهندسی ساختمان

مباحث بیست گانه نظام مهندسی ساختمان

مبحث اول - تعاریف Definitions
مبحث دوم - نظامات اداری Administration&Enforcement
مبحث سوم _ حفاظت ساختمانها در مقابل حريق Fire Protection
مبحث چهارم _ الزامات عمومی ساختمان General Building Requirements
مبحث پنجم - مصالح و فرآورده هاي ساختماني Building Materials&Products
مبحث ششم _ بارهاي وارد بر ساختمان Loads
مبحث هفتم _ پي و پي سازي Foundation
مبحث هشتم _ طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي Masonry Buildings
مبحث نهم _ طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه Concrete Structures
مبحث دهم _ طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي Steel Structures
مبحث يازدهم _ اجراي صنعتي ساختمانها Prefabricated Construction
مبحث دوازدهم _ ايمني و حفاظت كار در حين اجرا Precautions During Buildin Operations
مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان Electrical installations
مبحث چهاردهم _ تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع Air-Conditioning and Heating Installations
مبحث پانزدهم _ آسانسورها و پله هاي برقي Lifts and Escalators
مبحث شانزدهم _ تاسيسات بهداشتي Sanitary Installations
مبحث هفدهم _ تاسيسات لوله كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمان ها Gas Supply Plumbing
مبحث هجدهم _ عايق بندي و تنظيم صدا Acoustics and sound Control
مبحث نوزدهم _ صرفه جويي در مصرف انرژي Energy Conservation
مبحث بيستم _ علائم و تابلوها Signs
مبحث بیست و یکم - پدافند غیر عامل Passive Defense
ساختمان نظام مهندسی ساختمان رفسنجان